After season formule

Wij gebruiken de maanden mei en juni ten volle om extra trainingen aan te bieden voor kinderen die er niet genoeg van kunnen krijgen, en dit aan een frequentie van 2 trainingen van 2 uren per week. Er worden dit seizoen 11 trainingsmomenten aangeboden waarvan je er 5 kan uitkiezen. (na reservatie)

Voor spelertjes geboren tussen 2017 en 2011 (kan eventueel lichtjes van afgeweken worden).

Opgelet : ouders dienen er zelf voor te zorgen de 5 trainingsmomenten op te nemen tijdens de maanden mei en juni, er worden geen trainingen terugbetaald of verschoven naar een latere datum (dit om praktische redenen zoals het boeken van accommodaties en trainers).

Trainingslocaties :

Tijdens de week (6 woensdagen: 22 mei, 29 mei, 5 juni, 12 en 19 en 26 juni 2024  van 15-17u):

  • FC Zemst, Brusselsesteenweg (kunstgrasveld)

In het weekend (5 zaterdagen: 1 juni, 8, 15 en 22 en 29 juni 2024 van 10-12u):

  • FC Zemst, Brusselsesteenweg (kunstgrasveld)

Prijs After season formule : 5 trainingen van 2 uren voor 90 euro

Er is de optie om meer dan 5 trainingen te volgen, dat kan aan 15 euro extra per training

Je kan je ook op een reservelijst laten toevoegen om alleenstaande trainingen te volgen (dus geen pakketje van 5 stuks maar per stuk aan 20 euro) als er plaatsjes vrijkomen of als er een extra trainer beschikbaar is.

Aandacht !!! : gericht aan de nieuwe spelertjes en hun ouders :

De Act2Prevent Voetbalschool is 1 van de weinige voetbalopleidingen die trainingen geeft van 2 uren. We vragen het eerste 1,5 uur focus van de kinderen maar kiezen er al jaren voor om ze ( ongeveer, die keuze ligt bij de trainer ) het laatste half uurtje van de training ‘vrij’ te laten spelen. De trainer zal dus wat meer afstand nemen en het gebeuren aanschouwen van een grotere afstand. Het kan immers leerrijk zijn om de kinderen te observeren, te kijken hoe ze het doen zonder teveel externe motivatie en sturing van de grote mensen langs de kant. Vergelijk het een beetje met het straatvoetbal van vroeger of het spelen op de speelplaats, waar er ook geen trainer of ouder staat te corrigeren of aan te moedigen. We willen de ouders vragen om, als je je kind bij ons wil laten trainen, deze keuze te respecteren en de kinderen dus hun ding te laten doen op het einde van de training. Alvast bedankt daarvoor !

Reserveren van de training :

We vragen om ten laatste op maandagavond je aan – of afwezigheid voor de training van woensdag te melden of voor woensdagavond te training van het komende weekend te bevestigen via info@act2prevent.com of via onze FB groep-Act2Prevent Voetbalschool – retro.

De Act2Prevent Voetbalschool zal op basis van het aantal reservaties een geschikt aantal trainers voorzien om een kwalitatieve training te waarborgen.

Annuleren van je gereserveerde training :

De Act2Prevent Voetbalschool vraagt om minstens 24 uren op voorhand de gereserveerde training te annuleren zodat we nog enigszins de kans hebben om enerzijds een vervanger de kans te geven de vrijgekomen plaats in te nemen, anderzijds het aantal voorziene trainers aan te passen aan het aantal kinderen.

Ongevallenverzekering deelnemers :

Na advies van onze verzekeringsagent blijken de meeste van onze deelnemers oververzekerd ( ziekenfonds, hospitalisatie, extra verzekeringen, … ).
Om die reden nemen we voor onze deelnemers geen extra ongevallenverzekering en rekenen we op de verantwoordelijkheid van de ouders om in orde te zijn met de basisverzekeringen zoals het ziekenfonds.

Indien een deelnemer schade berokkent aan de locatie, materiaal of zaken van derden, dan zal in eerste instantie de familiale verzekering van het kind worden aangesproken.

De vzw. Act2Prevent Voetbalschool is evenwel verantwoordelijk voor de verzekering BA ( Burgerlijke Aansprakelijkheid ) van zijn actieve leden ( trainers, begeleiders, … ).

De vzw. Act2Prevent Voetbalschool kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.