After season formule

Wij gebruiken de maand juni tenvolle om extra trainingen aan te bieden voor kinderen die er niet genoeg van kunnen krijgen, en dit aan een frequentie van 2 trainingen van 2 uren per week. Er worden dit seizoen 10 trainingsmomenten aangeboden waarvan je er 5 kan uitkiezen. (na reservatie)

Voor spelertjes geboren tussen 2015 en 2011 (kan eventueel lichtjes van afgeweken worden).

Opgelet : ouders dienen er zelf voor te zorgen de 5 trainingsmomenten op te nemen tijdens de maand juni, er worden geen trainingen terugbetaald of verschoven naar een latere datum (dit om praktische redenen zoals het boeken van accommodaties en trainers).

Trainingslocaties :

Tijdens de week (woensdagen 25 mei + 1, 8 en 15 en 22 juni 2022 van 14-16u):

  • FC Zemst, Brusselsesteenweg (kunstgrasveld)

In het weekend (zaterdagen 4 juni, 11, 18 en 25 juni 2022 van 10-12u):

  • FC Zemst, Brusselsesteenweg (kunstgrasveld)

Prijs After season formule : 5 trainingen van 2 uren voor 85 euro

Er is de optie om meer dan 5 trainingen te volgen, dat kan aan 15 euro extra per training

Je kan je ook op een reservelijst laten toevoegen om alleenstaande trainingen te volgen (dus geen pakketje van 5 stuks maar per stuk) als er plaatsjes vrijkomen of als er een extra trainer beschikbaar is.

Kostprijs per training is 20 euro

Reserveren van de training :

We vragen om ten laatste op maandagavond je aan – of afwezigheid voor de training van woensdag te melden of voor woensdagavond te training van het komende weekend te bevestigen via info@act2prevent.com of via onze FB groep-Act2Prevent Voetbalschool – retro.

De Act2Prevent Voetbalschool zal op basis van het aantal reservaties een geschikt aantal trainers voorzien om een kwalitatieve training te waarborgen.

Annuleren van je gereserveerde training :

De Act2Prevent Voetbalschool vraagt om minstens 24 uren op voorhand de gereserveerde training te annuleren zodat we nog enigszins de kans hebben om enerzijds een vervanger de kans te geven de vrijgekomen plaats in te nemen, anderzijds het aantal voorziene trainers aan te passen aan het aantal kinderen.

Ongevallenverzekering deelnemers :

Na advies van onze verzekeringsagent blijken de meeste van onze deelnemers oververzekerd ( ziekenfonds, hospitalisatie, extra verzekeringen, … ).
Om die reden nemen we voor onze deelnemers geen extra ongevallenverzekering en rekenen we op de verantwoordelijkheid van de ouders om in orde te zijn met de basisverzekeringen zoals het ziekenfonds.

Indien een deelnemer schade berokkent aan de locatie, materiaal of zaken van derden, dan zal in eerste instantie de familiale verzekering van het kind worden aangesproken.

De vzw. Act2Prevent Voetbalschool is evenwel verantwoordelijk voor de verzekering BA ( Burgerlijke Aansprakelijkheid ) van zijn actieve leden ( trainers, begeleiders, … ).

De vzw. Act2Prevent Voetbalschool kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.