Retro

  • Extra trainingen voor kinderen die bij hun club aangesloten blijven.De deelnemers trainen en spelen binnen het klassieke clubgebeuren ( KBVB ) en hebben interesse in kwalitatieve aanvullende trainingen binnen onze voetbalschool.De ouders en de kinderen zijn erg gemotiveerd en willen extra inspanningen leveren om het potentieel van het jonge voetballertje te laten ontwikkelen binnen onze omkadering.Deze extra trainingen vinden voornamelijk plaats in het weekend en op verschillende tijdstippen zodat het gecombineerd kan worden met de activiteiten van de eigen club.Trainingslocaties : In het weekend ( zondag 13.30u – 15.30u ) :

    Op kunstgras:
    FC Kontich : Duffelsesteenweg 145, kunstgrasveld te bereiken via de parking van sporthal ‘De Nachtegaal’

Prijs retro formule : 20 trainingen van 2 uren voor 450 euro (2 trainingsshirts + short + 2 paar kousen + lange broek + regenvest met een totaalwaarde van 200 euro inbegrepen)

Opgelet : Het is de ouders vrij te kiezen uit de formule van 10 of 20 trainingen en ervoor te zorgen dat deze trainingen ook daadwerkelijk worden opgenomen voor het einde van het seizoen (mei).

Er kunnen geen trainingen worden overgezet naar de After Season Formule of het seizoen erna.


Reserveren van de training :

We vragen om ten laatste op woensdagavond je aan – of afwezigheid voor de training van het komende weekend te bevestigen via info@act2prevent.com of via onze FB groep-Act2Prevent Voetbalschool – retro.

De Act2Prevent Voetbalschool zal op basis van het aantal reservaties een geschikt aantal trainers voorzien om een kwalitatieve training te waarborgen.

Annuleren van je gereserveerde training :

De Act2Prevent Voetbalschool vraagt om minstens 24 uren op voorhand de gereserveerde training te annuleren zodat we nog enigszins de kans hebben om enerzijds een vervanger de kans te geven de vrijgekomen plaats in te nemen, anderzijds het aantal voorziene trainers aan te passen aan het aantal kinderen.

Ongevallenverzekering deelnemers :

Na advies van onze verzekeringsagent blijken de meeste van onze deelnemers oververzekerd ( ziekenfonds, hospitalisatie, extra verzekeringen, … ).
Om die reden nemen we voor onze deelnemers geen extra ongevallenverzekering en rekenen we op de verantwoordelijkheid van de ouders om in orde te zijn met de basisverzekeringen zoals het ziekenfonds.

Indien een deelnemer schade berokkent aan de locatie, materiaal of zaken van derden, dan zal in eerste instantie de familiale verzekering van het kind worden aangesproken.

De vzw. Act2Prevent Voetbalschool is evenwel verantwoordelijk voor de verzekering BA ( Burgerlijke Aansprakelijkheid ) van zijn actieve leden ( trainers, begeleiders, … ).

De vzw. Act2Prevent Voetbalschool kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.