Act2Prevent Voetbalstages

Waarom?

We trainen tijdens een Act2Prevent Voetbalstage gewoonlijk 4 dagen per week ( woensdag is een vrije dag ) en telkens voor 4 uren per dag ( van 10-12u en van 13-15u ). Dit betekent min. 16 uren intensieve voetbaltraining per week/per stage.

Voor kinderen die het bij hun eigen club vaak moeten doen met amper 1 tot 2 trainingen geeft onze voetbalstage een enorme boost aan hun ontwikkeling en vaardigheden. Voor de nieuwe kinderen voorzien we een groot gamma aan nieuwe technieken die ze vaak bij hun eigen club niet aangeleerd krijgen, onze terugkerende deelnemers zetten een volgende stap met ‘snelheid van uitvoering’ als rode draad doorheen de week. Het aanleren en inoefenen van voetbaltechnieken primeert op onze stages.

Nana Asare Brian Nathan Cayro
Bezoek van Nana Asare ( AA Gent ) op onze Act2Prevent indoor-stage

De praktijk

We houden de opzet zo eenvoudig mogelijk, 2 uren trainen in de voor- en namiddag, kinderen zorgen zelf voor middageten, gezonde snacks ( fruit, groenten, noten ) en voldoende drinkwater ( geen frisdranken ). Ook hier benutten we onze tijd zo optimaal mogelijk, we starten eerder laat zodat de kinderen goed uitgerust aankomen, en stoppen vroeg zodat ze na een intense trainingsdag nog vrije tijd hebben in de namiddag. Neem van me aan dat ze na 15’ middagpauze ( we hebben een uur voorzien ) weer … aan het voetballen zijn. Best wel intense en leerrijke dagen dus !

We gebruiken onze voetbalstages ook om nieuwe kinderen in te werken en ze te beoordelen of ze in aanmerking komen voor onze andere formules. We hanteren een bepaalde volgorde in de technieken die we aanleren en bouwen daarop verder naargelang de week vordert.

Data

Voor de juiste data/vakantieweken verwijs ik naar onze Act2Prevent FB pagina.
Op deze pagina krijg je ook last-minute updates en informatie omtrent onze voetbalschool, algemene info omtrent opleidingen, discussiepunten ed.

Locatie

Tot nu toe vinden onze indoor-voetbalstages plaats in de sporthal van Willebroek/Tisselt. In de herfst en lenteperiode ( krokusvakantie ) kiezen we ervoor om indoor te trainen zodat het weer geen spelbreker kan zijn. Nadeel is dat het aantal deelnemers beperkt is tot een 24-tal, wees er dus tijdig bij met je inschrijving.

Jermaine - Terry
Jermaine ( AA Gent ) in duel met Terry ( VC Westerlo )

Tijdens de Paasvakanties plannen we een buitenstage op het kunstgras van de Wilrijkse Pleinen ( Vogelzanglaan – Antwerpen ), voordeel daar is, naast de voordelen van het kunstgras, dat we meer deelnemers kunnen ontvangen en begeleiden. Volg zeker onze Act2Prevent FB pagina om op de hoogte te blijven.

Als onze stage toch niet meteen in je buurt plaats moest vinden of je hebt een ‘logistiek probleempje’ neem zeker met ons contact, we hebben immers deelnemers vanuit een grote regio en ouders kunnen elkaar helpen om de kinderen ter plaatse te krijgen. Om die reden hebben we ook een Act2Prevent Voetbalschool FB groep gemaakt waar al onze deelnemers elkaar kunnen leren kennen en met elkaar kunnen communiceren. Net als op onze FB pagina melden we belangrijke updates met het enige verschil dat we hier ook meldingen maken die enkel en alleen zijn gericht aan onze deelnemers.

Prijzen

Vanaf 2018 gelden volgende tarieven :
3 dagen : 120,00 euro
4 dagen : 145,00 euro

Elke deelnemer ontvangt van ons een voetbalgeschenk twv 25-40 euro.

The Fat Decimator System


Reserveren van de Act2Prevent Voetbalstage :

We vragen om ten laatste 3 weken voor de stage je deelname ( via overschrijving op het rekeningnummer van de vzw. ) te bevestigen.
De Act2Prevent Voetbalschool zal op basis van het aantal reservaties een geschikt aantal trainers en accommodatie voorzien om een kwalitatieve training te waarborgen. We rekenen op het engagement van de ingeschreven deelnemer om zeker aanwezig te zijn op de stage.

Annuleren van de voetbalstage :

Je deelname aan de Act2Prevent Voetbalstage kan tot 3 weken op voorhand kosteloos worden geannuleerd. Bij het annuleren binnen de 3 weken ( tot de dag van aanvang ) zal de helft van het inschrijvingsgeld worden teruggestort, de andere helft zal worden benut ter compensatie van accommodatie en gereserveerde trainers. Dit geldt ook voor laattijdige afwezigheden/afmeldingen op de stageweek zelf.

Deelnemers die niet de moeite nemen ons op de hoogte te brengen van hun afwezigheid verliezen hun stagedag(en) en 50% terugbetaling. Bij ziekte tijdens de stage zullen de gemiste trainingsdagen volledig worden terugbetaald na het voorleggen van een doktersattest. Er is ook de optie om gemiste trainingsuren in te halen tijdens onze andere formules ( Retro, Champ, … ).

Ongevallenverzekering deelnemers :

Na advies van onze verzekeringsagent blijken de meeste van onze deelnemers oververzekerd ( ziekenfonds, hospitalisatie, extra verzekeringen, … ). Om die reden nemen we voor onze deelnemers geen extra ongevallenverzekering en rekenen we op de verantwoordelijkheid van de ouders om in orde te zijn met de basisverzekeringen zoals het ziekenfonds.

Indien een deelnemer schade berokkent aan de locatie, materiaal of zaken van derden, dan zal in eerste instantie de familiale verzekering van het kind worden aangesproken.
De vzw. Act2Prevent Voetbalschool is evenwel verantwoordelijk voor de verzekering BA ( Burgerlijke Aansprakelijkheid ) van zijn actieve leden ( trainers, begeleiders, … ).
De vzw. Act2Prevent Voetbalschool kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.