Champ

De ‘Champ-Formule’ is een volledige opleiding binnen onze voetbalschool. De deelnemers trainen minstens 6-8 uren per week binnen het kader van onze voetbalschool en zijn niet ( langer ) aangesloten bij een club.
De Act2Prevent Voetbalschool voorziet 3 tot 4 trainingen van telkens 2 uur per week. Sommige trainingsmomenten worden vervangen door wedstrijdjes tegen andere ploegen/clubs. Trainingen primeren op wedstrijden wegens het veel groter aantal balcontacten, acties, tijdsefficiëntie, …

 
 
 
 
 
 

Deze ‘champ’ formule wordt gekozen door ouders die begrijpen dat onze begeleiding en de principes die we beheren het niet meer nodig maken om overbodige verplaatsingen te maken om hun kind een goede opleiding te garanderen.

Ze beseffen dat we binnen de voetbalschool een opleiding aanbieden die minstens de evenknie is van een ‘elite-club’ en nog een aantal extra voordelen heeft.

Voor onze jonge deelnemers verkiezen we trainingen boven wedstrijden omdat het aantal balcontacten en acties op een training minstens 20-30 keer hoger ligt. Op een wedstrijd komt elk kind immers maar enkele minuten aan de bal.

Kies voor de ‘Champ- formule’ als je begrijpt dat het aantal uren training en de kwaliteit ervan belangrijker is dan de wedstrijdjes. Deze totaalbegeleiding heeft alle aspecten die je kind nodig heeft om zijn voetbalpotentieel te ontwikkelen.

Prijs ‘Champ-formule’ U11/U10/U9/U8 (U8 onder voorbehoud): 2024-2025 – 1575,00 euro voor nieuwe leden

Deze formule omvat minstens 125 trainings- of voetbalmomenten van 2 uren + een kledijpakket twv. 650 euro.

Prijs ‘Champ Plus formule’ U11/U10/U9/U8 (U8 onder voorbehoud): 2024-2025 – 1975,00 euro voor nieuwe leden

Deze formule omvat minstens 125 trainings- of voetbalmomenten van 2 uren + een kledijpakket twv. 650 euro. Bij de Champ Plus formule is de combinatie met een andere opleider (bv club) mogelijk, je hoeft geen voorrang te geven aan onze voetbalactiviteiten (uiteraard wel afmelden zoddat we ons kunnen organiseren).

Vraag naar een extra korting bij inschrijving voor 15/04

Pre- Champ Formule 2024 – 2025 :

De Act2Prevent Voetbalschool is op zoek naar talentvolle voetballertjes van geboortejaar 2018, met de bedoeling een nieuw U7 groepje te vormen binnen de ‘Pre-Champ formule’, een unieke en complete voetbalopleiding voor jonge kinderen !
Het is de bedoeling om meerdere jaren aan de slag te gaan met deze groep en een voorsprong te nemen op de meeste leeftijdsgenootjes.

Prijs Pre- Champ- Formule U7 ( geboortejaar 2018 ) : 2024 – 2025 : 1150 euro voor nieuwe leden
Deze formule omvat minstens 75 trainings- of voetbalmomenten van 2 uren + een kledijpakket van 475 euro


Onze U8 goed bij schot op de Borginsole Cup 2017

Onze Champ-formule bevat ook wedstrijdjes en tornooien maar deze primeren niet op de 2 uur durende trainingen.

Trainingslocaties :

Tijdens de week (woensdag van 14-16u) :

  • FC Zemst, Brusselsesteenweg ( kunstgrasveld )
  • Wilrijkse Pleinen, Vogelzanglaan 6, Antwerpen ( augustus )

In het weekend ( zondag 13.30u – 15.30u ) :

Op kunstgras:

  • FC Kontich : Duffelsesteenweg 145, kunstgrasveld te bereiken via de parking van sporthal ‘De Nachtegaal’
  • Wilrijkse Pleinen, Vogelzanglaan 6, Antwerpen ( september/oktober )

Zaaltrainingen in de sporthallen van:

  • Mini- zaaltje Mortsel : Osylei 86, 2640 Mortsel ( zaterdagvoormiddag 10-12u )
  • Sporthal Hove : P. van Ostaijenlaan 6, 2540 Hove ( zondagvoormiddag 10-12u )

The Fat Decimator System

Voorwaarden/huisreglement van de vzw. Act2Prevent Voetbalschool:

De vzw. Act2Prevent Voetbalschool hanteert interne selectiecriteria voor spelertjes ( en hun ouders ) alvorens ze kunnen instappen bij de Champ-formule. Deze worden overlopen tijdens het persoonlijk contact.

De ouders geven kennis en akkoord aan voor de principes die we binnen de Champ-formule hanteren en tonen engagement ( aanwezigheden op minstens ¾ de van onze activiteiten gedurende het lopende seizoen ) en positieve ingesteldheid tov. onze doelstellingen en inhoud.

De ouders begrijpen dat de vzw. Act2Prevent Voetbalschool grote inspanningen levert voor het totaalpakket dat het brengt en vraagt minstens duidelijke ( en tijdige ) communicatie en respect tov. de opleider ( bv. bij deelname aan externe voetbalactiviteiten, afwezigheden, … ).

Deelnemers die in de loop van het seizoen andere opleidingen prefereren boven de onze, hebben de vrijheid om meteen de overstap te maken maar vallen dan niet langer onder de ( voordelige en kwalitatieve ) voorwaarden van de voetbalschool. Lidgelden worden in dat geval niet terugbetaald. De kinderen kunnen eventueel ( na persoonlijk gesprek ) nog wel instappen op 1 van onze andere formules ( kickstart – retro ) en de bijbehorende tarieven.

De vzw. Act2Prevent Voetbalschool behoudt het recht om, als ouders zich niet houden aan de hierboven beschreven voorwaarden, de samenwerking eenzijdig en onmiddellijk op te zeggen. Een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld ( – aftrek van de cataloguswaarde van het kledingpakket ) voor de nog resterende weken ( aan het bedrag van 125 trainingen per seizoen, ongeveer 3-4 euro per training ) ligt dan in handen van het bestuur van de vzw. en behoort ( afhankelijk van de reden ) tot de opties.

Ongevallenverzekering deelnemers:

Na advies van onze verzekeringsagent blijken de meeste van onze deelnemers oververzekerd ( ziekenfonds, hospitalisatie, extra verzekeringen, … ).
Om die reden nemen we voor onze deelnemers geen extra ongevallenverzekering en rekenen we op de verantwoordelijkheid van de ouders om in orde te zijn met de basisverzekeringen zoals het ziekenfonds.

Indien een deelnemer schade berokkent aan de locatie, materiaal of zaken van derden, dan zal in eerste instantie de familiale verzekering van het kind worden aangesproken.

De vzw. Act2Prevent Voetbalschool is evenwel verantwoordelijk voor de verzekering BA ( Burgerlijke Aansprakelijkheid ) van zijn actieve leden ( trainers, begeleiders, … ).

De vzw. Act2Prevent Voetbalschool kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.