Sponsors

Sponsor worden van de Act2Prevent Voetbalschool

Voor onze dagelijkse werking zijn we op zoek naar gelijkgezinden die ons uniek concept tot talentontwikkeling willen ondersteunen. Met ‘gelijkgezinden’ bedoelen we partners die ‘hoge

kwaliteit, ‘het benutten van potentieel/talent’ en tevens een gezonde leeromgeving voor onze kleine toppers belangrijk vinden.

Wij appreciëren niet alleen financiële steun voor bv. de kosten/huur van de accommodaties, de kledij van onze spelertjes, oefenmateriaal, judolessen maar ook voor de komende evenementen die de ontwikkeling van onze spelertjes ten goede komen . Zo maken we graag onze ambities waar om met onze toppertjes ook deel te nemen aan sterk bezette tornooien in binnen- EN buitenland, zodat ze zich kunnen meten met evenwaardige tegenstanders. Op 29/05/2016 zullen we oa. actief zijn op de Pitchoun Cup in Marseille met gerenommeerde tegenstanders uit gans Europa.

marseille

Jouw sponsoring zal op een transparante manier benut worden, met grote duidelijkheid naar al de partijen toe. Zo is bv. het budget van een eerdere sponsor integraal gegaan naar de aankoop van verplaatsbare doeltjes.

In 2016 werken we ook naar een eigen tornooi toe.

Hieronder kan u onze sponsorformules vinden, contacteer ons zeker voor meer info en details. De ontwikkeling van kinderen met talent is alvast waar wij het voor doen!

  1. Gold – ‘VIP’ – sponsorship : ‘Champ’
  2. Silver – ‘Retro’ – sponsorship
  3. Bronze – ‘Kickstart’ – sponsorship